پس از خیس شدن لپ تاپ چه کنیم ؟

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+
تغییر تایم کاری