روش هایی برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد لپ تاپ و خنک نگه داشتن آن

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+
تغییر تایم کاری