داغ شدن بیش از حد لپ تاپ منجر به چه آسیب هایی می گردد؟

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+
تغییر تایم کاری