افزایش سهم لنوو در فروش تبلت

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+
تغییر تایم کاری