نصب نشدن درایور لپ تاپ

علت نصب نشدن درایور لپ تاپ چیست؟