ساخت واکسن کرونا

اینتل ، لنوو و BGI Genomics برای ساخت واکسن کرونا همکاری می کنند