نمایندگی لنوو

نمایندگی لنوو تعمیرات تبلت را به صورت تخصصی انجام می دهد.