جستجو کردن
Close this search box.

تعمیر لنوو در نمایندگی لنوو

به کاربران لنوو در شهرستان ها، این مژده را می دهیم که کالای آن ها در نمایندگی لنوو به کمک اساتید و مهندسین ارشد این حوزه که دوره های بین المللی تعمیرات را پشت سرگذاشته اند تعمیر خواهد شد