تعمیر لنوو در نمایندگی لنوو

به کاربران لنوو در شهرستان ها، این مژده را می دهیم که کالای آن ها در نمایندگی لنوو به کمک اساتید و مهندسین ارشد این حوزه که دوره های بین المللی تعمیرات را پشت سرگذاشته اند تعمیر خواهد شد