روشن نشدن آل این وان لنوو

دلیل روشن نشدن آل این وان لنوو چیست؟